درباره نشریه

مجله ترویجی "مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی"  دارای مجوز شماره 118 مورخ 98/03/07 از شورای انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است. این نشریه  به صورت دو فصلنامه منتشر می­ شود و سعی دارد تا  نتایج کاربردی و قابل ترویج از پژوهش ­های انجام گرفته در زمینه کاهش ضایعات تولیدات کشاورزی از مرحله تولید تا مصرف و نیز راهکارهای مربوطه که حاوی نکات و دستورالعمل­ های جدید و اثربخش باشد را به بهره‌برداران و مروجان ارائه نماید.