اهداف و چشم انداز

ضایعات تولیدات کشاورزی در مراحل مختلف تولید تا مصرف، موضوع بسیار مهمی است که با توجه به اعداد و ارقام ارائه شده در خصوص میزان ضایعات محصولات کشاورزی و به تبع آن از بین رفتن نهاده ­های کشاورزی، اثرات و تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی زیاد و قابل تأملی را به همراه دارد. محدود بودن نهاده ­های کشاورزی به ­ویژه کمبود آب، آلودگی­ های زیست محیطی، شرایط جوی و اقلیمی، مصرف انرژی و غیره سبب شده که امنیت غذایی کشور تا حدی به چالش کشیده شود. از این­ رو، انتشار نتایج کاربردی و قابل ترویج از پژوهش ­های انجام گرفته در زمینه کاهش ضایعات تولیدات کشاورزی از مرحله تولید تا مصرف و ارائه راهکارهای مربوطه به زبانی ساده و کاربردی به بهره‌برداران و مروجان در یک مجله ترویجی ضروری به نظر می­ رسد. مجله علمی ترویجی "مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی" در این راستا و با هدف ارائه دستاوردهای جدید و قابل ترویج پژوهشگران کشور طی تأئیدیه شماره 118 مورخ 98/03/07 از شورای انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به جمع نشریات علمی ترویحی کشور پیوسته است.

مجله ترویجی "مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی" در زمینه­ های زیر مقاله می­ پذیرد:    

معرفی روش ­های بهینه و نوین فرآوری، بسته­ بندی، نگهداری و انبارداری محصولات کشاورزی (زراعی و باغی )، شیلات و دام و طیور با رویکرد ایجاد ارزش افزوده، تنوع فرآورده­ ها و کاهش ضایعات

- معرفی روش­ های بهینه و نوین فرآوری و تبدیل و بازیافت زائدات و پسماندهای محصولات کشاورزی (زراعی، باغی)، شیلاتی و دام و طیور با رویکرد ایجاد ارزش افزوده و تنوع فرآورده ­ها

- ارزیابی و شناخت و معرفی نقاط بحرانی ایجاد ضایعات محصولات کشاورزی، شیلاتی و دام و طیور و ارائه ساز و کارهای جلوگیری از ایجاد آن­ ها در جهت کاهش ضایعات

- ارزیابی و محاسبه اقتصادی میزان ضایعات تولیدات کشاورزی و ارائه منافع اقتصادی ناشی از صرفه ­جویی و ایجاد ارزش افزوده از طریق کاهش ضایعات و تبدیل زائدات

- ارائه راهبرد علوم و فناوری­ های نوین (فناوری نانو و زیست فناوری و ...) در کاهش ضایعات و بازیافت محصولات کشاورزی، دامی و مواد غذایی

- شناخت و معرفی نقاط بحرانی ایمنی، بهداشتی و میکروبی ناشی از ضایعات و زائدات کشاورزی و ارائه راهکارهای مدیریت  آن­ ها 

- ارائه راهبردهای مهندسی صنایع غذایی و خواص بیوفیزیک محصولات کشاورزی در جهت کاهش ضایعات و مدیریت نگهداری و انبارداری و حمل­ و نقل آن­ ها به­ منظور کاهش ضایعات و بهره­ وری و بازیافت زائدات

- شاخص­ های کیفی فرآورده­ های کشاورزی