مجله ترویجی "مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی"  دارای مجوز شماره 118 مورخ 98/03/07 از شورای انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است. این نشریه  به صورت دو فصلنامه منتشر می ­شود و سعی دارد تا یافته های قابل ترویج از مقالات علمی پژوهشی و نیز مقالات مروری کاربردی در زمینه کاهش ضایعات تولیدات کشاورزی از مرحله تولید تا مصرف و یا راهکارهای مربوطه که حاوی نکات و دستورالعمل­ های جدید و اثربخش با موضوعات زیر باشد را به بهره‌برداران و مروجان ارائه نماید.

دامنه موضوعی:

- معرفی روش ­های بهینه و نوین فرآوری، بسته­ بندی، نگهداری و انبارداری محصولات کشاورزی (زراعی و باغی )، شیلات و دام و طیور با رویکرد ایجاد ارزش افزوده، تنوع فرآورده­ ها و کاهش ضایعات

- معرفی روش ­های بهینه و نوین فرآوری و تبدیل و بازیافت زائدات و پسماندهای محصولات کشاورزی (زراعی، باغی)، شیلاتی و دام و طیور با رویکرد ایجاد ارزش افزوده و تنوع فرآورده­ ها

- ارزیابی و شناخت و معرفی نقاط بحرانی ایجاد ضایعات محصولات کشاورزی، شیلاتی و دام و طیور و ارائه ساز و کارهای جلوگیری از ایجاد آن­ ها در جهت کاهش ضایعات

- ارزیابی و محاسبه اقتصادی میزان ضایعات تولیدات کشاورزی و ارائه منافع اقتصادی ناشی از صرفه­ جویی و ایجاد ارزش افزوده از طریق کاهش ضایعات و تبدیل زائدات

- ارائه راهبرد علوم و فناوری­ های نوین (فناوری نانو و زیست فناوری و ...) در کاهش ضایعات و بازیافت محصولات کشاورزی، دامی و مواد غذایی

- شناخت و معرفی نقاط بحرانی ایمنی، بهداشتی و میکروبی ناشی از ضایعات و زائدات کشاورزی و ارائه راهکارهای مدیریت  آن­ ها 

- ارائه راهبردهای مهندسی صنایع غذایی و خواص بیوفیزیک محصولات کشاورزی در جهت کاهش ضایعات و مدیریت نگهداری و انبارداری و حمل­ و نقل آن ­ها به­ منظور کاهش ضایعات و بهره­ وری و بازیافت زائدات

- شاخص­ های کیفی فرآورده­ های کشاورزی

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-56 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها